Loading...

Holistisk coaching

Hvad er holistisk coaching og hvordan kan det hjælpe dig?

Se for dig at din samlede energi er som vandet der løber i en bæk.

Jo mere frit vandet løber, jo bedre er flowet.

Jo bedre energien strømmer gennem dig, jo mere energi og overskud vil du opleve.

Begynder der at ophobe sig kviste og grene, kan det blokere for vandets frie strømmen.

På samme måde kan den kost du spiser, din livsstil og fastlåste følelser og tanker gå ind og blokere for den frie strømning af energi.

Med afsæt i dig og dit liv som helhed, arbejder vi sammen frem mod at du nærmer dig dine mål og drømme for overskud, vitalitet, sindsro og bevægelsesfrihed. 

Du bliver støttet og bakket op i at gå den vej som er rigtig for dig, også gennem de svære og udfordrende perioder.

Mere stabil energi og overskud

Især hvis du er udfordret omkring stress, overbelastning og underskud så kan tilgangen her være en stor hjælp, til at genvinde balance.

Realistiske, bæredygtige og langsigtede forandringer omkring kost, livsstil og personlig indsigt kræver indsats og tid, men det er det hele værd.

Ligesom når du løbende sætter penge til side, feks på en opsparing - for at skabe dig en sund og stærk økonomi der kan bære det liv du ønsker at leve - må du ligeledes investere i dit helbred og et liv levet med integritet. 

Forskellen er, at når det gælder dit velbefindende, så kommer dine investeringer i form af dine daglige handlinger og livsstil.

Vitalitet indefra

Ved at tage udgangspunkt i dig selv og dine egentlige behov og værdier, er chancen meget større for ægte og blivende vitalitet - en vitalitet der kommer indefra. 

Når du klarlægger årsagerne der bidrager til stress, sygdom og overbelastning, opnår du større selvindsigt i hvad der bidrager til lige netop din trivsel - på den lange bane.

Kernen af din trivsel er mere end hvad du spiser og dine søvnvaner - du må se på dig selv som helhed - og kigge også på de indre aspekter af dit liv, som hvordan du har det, hvad der er vigtigt for dig og hvad du har brug for og lyst til.

Kontakt 

Skriv til mig på kontakt@kristofferkallesen.dk hvis du har brug for yderligere information eller vil finde en tid.

Nyhedsbrev og Facebook

Tilbud på sessioner og forløb, samt input til de muligheder der er for at gå en naturlig vej til sindsro og vitalitet, kan du få her på nyhedsbrevet og ved at følge med på facebook.

 

Jeg glæder mig til at møde dig.

Kærlig hilsen

Kristoffer