Loading...

Ansvarsfraskrivelse

Vær opmærksom på, at jeg ikke er en professionelt kvalificeret læge, diætist eller ernæringsekspert. Oplysningerne på hjemmesiden og i artiklerne er udelukkende baseret på mine egne erfaringer, arbejdet med klienter og forskning fundet på internettet og præsenteret i bøger.

Hvis du tager medicin og er interesseret i at ændre i din kost og livsstil for at mindske behovet, vil jeg stærkt anbefale at du gør det i samråd med din læge.

Det gælder for alle forløb at hvis du tager nogen form for medicin, også selvom det ikke er relateret til type 2 diabetes, så vil du blive bedt om at kontakte din læge og fortælle hvad du agter at gøre, og i samråd med ham eller hende sørge for at en eventuel udtrapning eller justering i din medicin sker forsvarligt. Typisk ved at bestille tider undervejs i vores forløb hvor du besøger din læge og gør status på medicin behovet. Jeg håber du vil respektere dette da det rækker ud over mine kompetencer, og jeg i øvrigt ikke ønsker, at rådgive omkring medicin.

Mit arbejde indebærer ingen helbredelse, kurering, behandling eller diagnosticering af de mennesker som kommer i klinikken.

En session eller forløb hos Viljen til at Leve er ikke erstatning for lægebesøg; der stilles ingen diagnose og gives ingen medicinsk behandling.

Mine metoder og tilgang består i, i samarbejde med den enkelte klient, at tilvejebringe en bevidsthed om sammenhængen mellem de oplevede symptomer og en udforskning af hvad der kan være årsagen til dem.

Jeg formidler mit perspektiv på sygdom og kroppens naturlige helingsproces og støtter herfra klienten i hvordan kroppen han eller hun kan bringe sig selv tilbage til sundhed og velbefindende ved at være selv observerende, ved at lave relevante ændringer i deres liv mm. - og altid under forudsætning af at klienten selv har tilvalgt det, fordi det giver mening for dem og de har mod på det, og ikke blot fordi jeg siger det. Med andre ord, jeg støtter klienten i deres udviklingsproces og med at få integreret de livsstilsændringer som vi sammen har aftalt. 

Enhver som bedres eller kommer ud af underskud, stress eller sygdom i et forløb hos mig, kan takke sig selv - det er deres egen skyld. 

Afslutningsvis, jeg er overbevist om, at der ikke findes én kost eller livsstil, der passer til alle, i alle faser af livet, og at vi hver især må opdage og gå den vej der fungerer for os selv der hvor vi er.

 

Persondatabehandling

-----------------------------------------------------------

Behandling af personoplysninger hos Viljen til at Leve v/ Kristoffer Kallesen, cvr: 38462407.

Sidste redigering 16.05.2018

-----------------------------------------------------------

Dataansvarlig:

Kristoffer Kallesen
Als Oddevej 96
9560 Hadsund
51203718
www.kristofferkallesen.dk
kontakt@kristofferkallesen.dk
Viljen til at Leve v/ Kristoffer Kallesen (CVR: 38462407)

Formål:

Viljen til at Leve er en enkeltmandsvirksomhed hvis primære virke er at yde rådgivning og coaching til personer der ønsker at arbejde med deres personlige udvikling eller som ønsker at komme fri af diabetes 2, underskud, overvægt, stress og lignende og som ønsker støtte i perioder med personlig krise. Formålet med behandlingen og opbevaringen af kundens oplysninger er:

 • at kunne give den bedst mulige service overfor den udfordring der ønskes hjælp til, samt den fordel der er ved, at Kristoffer Kallesen har oplysningerne tilgængeligt undervejs i et forløb og imellem coachinger
 • at kunne sende regninger, holde styr på klippekort, tilmeldinger til arrangementer, automatisk booking mm., via platformen EasyMe
 • at kunne udsende nyhedsbrev med relevante information og markedsføring (hvis kunden selv aktivt har valgt at modtage det).

Kategorier af registrede data: 

 • For klienter/kunder. Det er personer der har købt en ydelse, feks deltagelse i arrangement, træning, coaching, forløb og personlig vejledning.
 • For tilmeldte på nyhedsbrevet. Man kan være på nyhedsbrevet uden at være kunde. 

Behandling af oplysninger:

Følgende oplysninger indhentes i det omfang de er relevante for at yde den rette rådgivning og coaching. Typen af personoplysninger der behandles:

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, email, fødselsdato.
 • Følsomme personoplysninger: Årsag til henvendelse samt helbredsforhold.
 • Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold.

Ved din første kontakt med Viljen til at Leve, oprettes der en grundlæggende profil hvor dine oplysninger gemmes. Til dette bruger jeg den danske platform EasyMe. Journal føres i krypteret format som kun jeg (Kristoffer Kallesen) har adgang til. 

Alt afhængig af hvad grunden er til din henvendelse vil du i løbet af de første sessioner, og måske undervejs, skulle udfylde spørgeskemaer omkring dit helbred, både fysisk og mentalt. Herunder hører også øvelser fra coaching. Disse oplysninger føres enten ind i EasyMe under din profil, eller gemmes i papirformat i skab med lås. Motionsplaner og lignende "ikke-følsomme" dokumenter gemmes i Google Drive.  

Den registrerede har altid ret til indsigt i egne data, samt ret til at trække sit samtykke til at opbevare disse oplysninger tilbage. I så fald slettes personens data.

Databehandlere:

Viljen til at Leve v/ Kristoffer Kallesen bruger flere services for at kunne drive den ønskede forretning som beskrevet under formål. De er beskrevet herunder:

Firma Funktion Adresse Tlf / Email /CVR Aftale
EasyMe ApS EasyMe er den samlede platform som hoster min hjemmeside, håndterer booking, betalinger, journalisering, elektronisk kommunikation mm. Schlegels Allé 5, 4. tv., 1807 Frederiksberg C, DK

26200094
support@easyme.biz
cvr 28712618

Se databehandler aftale mellem Viljen til at Leve og EasyMe her.

Dinero Regnskab ApS Dinero er et dansk regnskabsprogram. Her opretter og gemmer jeg fakturaer og regninger efter gældende lovgivning. Vesterbrogade 1 L, 6. sal, 1620 KBH V,
Danmark
info@dinero.dk
cvr 34731543

Se databehandler aftale mellem Viljen til at Leve og Dinero her

Stripe Til online betaling ifm bookninger, køb af ydelser, produkter, arrangementer, klippekort, mm., via hjemmesiden San Francisco, USA Gå til deres support afdeling her Se Stripes privatlivs politik her
G Suite Arbejds-email til korrespondance Gordon House
Barrow Street
Dublin 4, Irland
VAT nummer
IE 6388047V
Se Googles fortrolighedspolitik her
Google Drive Til opbevaring af motions og kostplaner mm. Gordon House
Barrow Street
Dublin 4, Irland
  Se Googles fortrolighedspolitik her
Google Analytics Program til statistik for hjemmeside (antal besøgende osv.)        

Sletning:

Oplysninger, hvor sidste aktive dato er mere end 5 år gammel, destrueres på betryggende måde.

 • Har du været kunde hos Viljen til at Leve, feks i forløb, træning mm., har du en profil i mit EasyMe-system. Når det er 5 år siden sidste kontakt slettes denne profil, og dine oplysninger, inklusiv journal, automatisk.
 • Jeg rydder løbende op i materiale opbevaret i det aflåste skab.
 • Har du blot været tilmeldt nyhedsbrevslisten, vil din profil og oplysninger også blive slettet efter 5 år uden aktivitet (dvs at du ikke har åbnet de udsendte nyhedsbreve).
 • Derudover rydder jeg løbende op i korrespondancer i mit emailprogram (GSuite) og i gemte motionsplaner mm., på Google Drive.

 Tekniske sikkerhedsforanstalninger og risikovurdering:

 • Udprint og fysiske papirer opbevares i skab med lås. 
 • Email korrespondance foregår via G Suite eller EasyMe. Emails slettes og ryddes op løbende. Kræver kode for tilgang.
 • Motionsplaner, madplaner mm., gemmes på Google Drive. Slettes og ryddes op løbende. Kræver kode for tilgang.
 • Alt arbejde foregår på en bærbar pc som kun Kristoffer Kallesen har kode til. Denne pc har installeret AVG Internet Security som jævnligt opdateres automatisk samt skanner pc´en for virus og lignende.
 • Email sendes krypteret med Rmail (https://www.rmail.com/).

Der vurderes lav risiko for tab af data eller brud på sikkerheden ved alle ovenstående sikkerhedsforanstaltninger. 

Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 timer efter bruddet (via www.virk.dk). Her oplyses det, hvad konsekvenserne af sikkerhedsbruddet er samt oplyses, hvad der er gjort for at stoppe sikkerhedsbruddet, og – hvor det er muligt – vil de berørte personer blive underrettet.

Dit besøg på hjemmesiden

Besøg på www.kristofferkallesen.dk registreres som en oplysning om hvilken computer hvorfra der er opnået adgang.
Det er altså ikke muligt at identificere dig som person. Dette gør det muligt at se hvordan interesserede har fundet min side, feks via google eller anden organisk søgning, få viden om den generelle adfærd på siden og derved optimere oplevelsen for brugerne og kunne sammensætte hjemmesiden optimalt i forhold til synlighed og markedsføring.

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@kristofferkallesen.dk.